Stabilisatie recycler in-situ

Naast mobiele menginstallaties kunt u bij Kleemzand International BV terecht voor in-situ stabilisatie recyclers. Het in-situ stabilisatiesysteem wordt veelal ingezet bij het funderen van wegen zonder dat er gegraven moet worden. Met toepassing van het in-situ systeem worden fiets- en wandelpaden gerealiseerd met de ter plaatse aanwezige grond, waarop eventueel een half-verhardingslaag kan worden aangebracht. De stabilisatie recyclers zijn verkrijgbaar met bijbehorende strooiers voor bindmiddeldosering. Bij in-situ werkzaamheden verzorgt Kleemzand International BV ook het andere materieel wat nodig is voor het verdichten, walsen en profileren van de aangebrachte stabilisaties.

De in-situ stabilisatie recycler is een innovatieve oplossing voor duurzaam bouwen

De in-situ stabilisatie recycler is één van de innovatieve oplossingen voor duurzaam bouwen op een economisch en milieutechnisch verantwoord niveau. Met deze oplossingen wil Kleemzand International BV in samenwerking met overheden en bedrijven zich inzetten voor een duurzame toekomst.

 

Nieuws / actueel
Nieuwe zeef! Maandag 28 januari Nieuwe zeef!
Kleemzand International BV neemt nieuwe zeef in ontvangst! Deze McCloskey R155 is een robuuste zeefmachine, ontworpen voor de meeste zware toepassingen. Lees meer
Donderdag 19 mei verhuisbericht
nieuw adres grondbank emmen Bartho;lomeus diasstraat 8 in Emmen Lees meer
Maandag 15 februari verhuis bericht
nieuw adres Grondbank Emmen Bartholomeus Diasstraat 8 Lees meer
Wist u dat

Kleemzand Intenational een 6x6 containerauto met 16 ton meter autolaadkraan heeft aangeschaft zodat wij nog betere service kunnen bieden aan onze klanten