Leem en Grond Stabilisatie

Al sinds mensenheugenis wordt kalk gebruikt als bindmiddel in bouwwerken. Het vroegste voorbeeld van bodembehandeling met kalk is de Via Appia, aangelegd op een met kalk gestabiliseerde grond, daterend uit de Romeinse tijd en nog steeds in gebruik. Dichter bij huis werd in de jaren ‘70 en ’80 bodemverbetering met kalk overvloedig gebruikt bij de aanleg van talrijke autosnelwegen in België.

Tegenwoordig is het gebruik van kalk om zijn eigenschappen leem en klei houdende gronden te verbeteren, nog steeds in volle evolutie. Dankzij de ontwikkeling van de machines, onderzoek in geotechnische laboratoria en innovatieve ontwikkelingen van o.a. Kleemzand International B.V. wordt dit procédé opnieuw steeds vaker toegepast.

Of het nu voor grote projecten is (autosnelwegen, hogesnelheidstreinen, luchthavens) of voor minder omvangrijke projecten (parkings, industriële platformen en lokale wegen), de technische, economische en ecologische voordelen van het stabiliseren van de fijnkorrelige gronden met kalk worden  bijzonder gewaardeerd.

Kleemzand beheerst deze techniek al jaar en dag en zet zich dan ook volledig in om deze techniek ook in Nederland steeds verder te promoten.  


Fijnkorrelige gronden kenmerken zich door wisselvallige geotechnische eigenschappen. Dat komt door de aanwezigheid van aanzienlijke hoeveelheden klei en leem. Het gevolg is onder andere, dat deze gronden moeilijk te verwerken en te verdichten zijn. Daarom worden veel van deze gronden afgegraven, afgevoerd en gestort (Stortverbod voor grond op stortplaatsen per 1 januari 2013 vrijkomende grond moet nuttig worden hergebruikt) en schaarser wordend zand ontgonnen, aangekocht en aangevoerd. Hier is sprake van dubbele bewegingen met bijbehorende kosten.


Door toevoeging van een paar procenten kalk aan fijnkorrelige gronden ontstaat een structuursverandering in deze gronden en wordt de plaatjes structuur omgezet in een korrelige structuur. Kleemzand International  BV verwerkt deze Leem gronden  tot een verwerkbaar en verdichtbare zandvervanger  geschikt voor hergebruik bij de aanleg van bijvoorbeeld ophogingen, aanvulling, voor rijwegen, spoorwegen, industrieterreinen en parkings.

Toepassing
Gestabiliseerde grond kan gebruikt worden voor aanvullingen, ophogingen en funderingen van wegen, parkeerterreinen en gebouwen.

Specificaties
• Hogere draagkracht;
• Betere verdichtbaarheid;
• Verminderde invloed van vorst en vocht.
• Leverbaar als vervanger van vulzand.

 

Voordelen van grondstabilisatie

Grondbehandeling met kalk en grondstabilisatie  worden uitgevoerd met behulp van een mobiele menginstallatie, die op locatie wordt geïnstalleerd. De mobiele menginstallatie verwerkt tevens granulaten en secundaire grondstoffen tot hoogwaardige bouwstoffen, voor toepassing in de bouw en voor infrastructuur. Alle mogelijke stabilisaties en mengprocessen kunnen met de menginstallaties van Kleemzand International BV worden verwezenlijkt. Niet alleen op milieutechnisch gebied biedt stabilisatie of immobilisatie verschillende voordelen, ook is het economischer voordeliger:

  • geen aankoopkosten voor zand
  • reductie van het te storten volume
  • reductie van transport
  • veelal goedkoper dan de klassieke verwerkingsmethode
Nieuws / actueel
Nieuwe zeef! Maandag 28 januari Nieuwe zeef!
Kleemzand International BV neemt nieuwe zeef in ontvangst! Deze McCloskey R155 is een robuuste zeefmachine, ontworpen voor de meeste zware toepassingen. Lees meer
Donderdag 19 mei verhuisbericht
nieuw adres grondbank emmen Bartho;lomeus diasstraat 8 in Emmen Lees meer
Maandag 15 februari verhuis bericht
nieuw adres Grondbank Emmen Bartholomeus Diasstraat 8 Lees meer
Wist u dat

Wij verschillende ongeschikte grondsoorten verwerken tot bruikbare bouwstof? Dit doen wij door het toevoegen en mengen van kleine hoeveelheden bindmiddel.