Research en receptuur

Voordat Kleemzand International BV overgaat tot de grond of leem stabilisatie of het stabiliseren van gronden of granulaten, wordt er eerst vooronderzoek uitgevoerd. Bij dit vooronderzoek wordt gekeken of de beschikbare grond en of granulaten verwerkt kunnen worden tot het gewenste eindproduct, er wordt bepaald welk percentage bindmiddel moet worden ingemengd om te voldoen aan het gevraagde draagvermogen. De soort en de hoeveelheid toe te voegen bindmiddel is afhankelijk van het te stabiliseren materiaal en de eigenschappen die het materiaal heeft. De verschillende opslagmogelijkheden waarover Kleemzand International BV beschikt, maken het mogelijk zowel grote als geringe hoeveelheden additieven toe te voegen en daardoor is vrijwel elk receptuur mogelijk. Ook recepturen met vloeibare additieven behoren tot de mogelijkheden.

Voortdurende controle tijdens het productieproces

Tijdens het proces van stabilisatie staat de productie onder voortdurende controle. De controle wordt uitgevoerd met behulp van een geavanceerd computersysteem en met behulp van het mobiele laboratorium op locatie van de productie. Door het afnemen van diverse monsters wordt de kwaliteit van het te verwezenlijken eindproduct gecontroleerd en gewaarborgd. Naast de controles die Kleemzand International BV in eigen beheer uitvoert, worden er tevens monsters aangeboden aan een onafhankelijk laboratorium. Ook na de productie wordt het eindproduct door een onafhankelijk laboratorium gecontroleerd, die bij goedkeuring de geproduceerde partij vrijgeeft voor hergebruik. Als laatste stap bij een opdracht wordt het afgeronde productieproces nagelopen. Er wordt bekeken of de beoogde resultaten zijn behaald en er wordt gekeken hoe de werkzaamheden voor toekomstige opdrachten kunnen worden geoptimaliseerd.

Nieuws / actueel
Nieuwe zeef! Maandag 28 januari Nieuwe zeef!
Kleemzand International BV neemt nieuwe zeef in ontvangst! Deze McCloskey R155 is een robuuste zeefmachine, ontworpen voor de meeste zware toepassingen. Lees meer
Donderdag 19 mei verhuisbericht
nieuw adres grondbank emmen Bartho;lomeus diasstraat 8 in Emmen Lees meer
Maandag 15 februari verhuis bericht
nieuw adres Grondbank Emmen Bartholomeus Diasstraat 8 Lees meer
Wist u dat

Kleemzand Intenational een 6x6 containerauto met 16 ton meter autolaadkraan heeft aangeschaft zodat wij nog betere service kunnen bieden aan onze klanten