Leem stabiliseren

Uw partner voor leem stabiliseren is Kleemzand International BV. Bij verschillende werkzaamheden voor grond- weg- en waterbouw komt vaak zanderig leemgrond vrij. Dit leemgrond wordt vaak als onbruikbare grondstof beschouwd en tegen hoge kosten afgevoerd en gestort. Kiest u voor leem stabiliseren, dan wordt het leemgrond verwerkt tot nieuw bruikbare bouwstof die gebruikt kan worden voor aanvullingen en ophogingen bij diverse werkzaamheden in de bouw en infrastructuur.

Succesvol leem stabiliseren voor het produceren van nieuw bouwstof

Bij leem stabiliseren staat onderzoek centraal. Afhankelijk van de eigenschappen van de grond, wordt gekeken welk soort en welke hoeveelheid bindmiddel hieraan dient te worden toegevoegd om er een hoogwaardige bouwstof van te maken. Het behandelen van de leemgrond gebeurt met behulp van een mobiele menginstallatie, die eenvoudig op de locatie wordt geïnstalleerd. Deze installatie verwerkt de leemgrond tot een bruikbare bouwstof door het toevoegen en inmengen van het bindmiddel. Tijdens stabiliseren van leem worden er voortdurend controles uitgevoerd om de kwaliteit van het eindproduct te waarborgen. Deze tussentijdse controles worden onder andere uitgevoerd door het afnemen van verschillende monsters welke worden onderzocht in het mobiele laboratorium.

Uw mengspecialist voor leem stabiliseren is Kleemzand International BV

Kleemzand International BV beschikt over diverse certificaten die de kwaliteit waarborgen van de uit te voeren werkzaamheden. Met leem stabiliseren kunt u besparen op de aankoop van primaire bouwstoffen. Ongeschikt leemgrond verwerken tot nieuw bruikbare bouwstof, is een duurzame oplossing en draagt bij aan maatschappelijk verantwoord bouwen. Met uitgebreide kennis en ervaring is Kleemzand International BV uw partner voor advies en uitvoering van leem stabiliseren.

Nieuws / actueel
Nieuwe zeef! Maandag 28 januari Nieuwe zeef!
Kleemzand International BV neemt nieuwe zeef in ontvangst! Deze McCloskey R155 is een robuuste zeefmachine, ontworpen voor de meeste zware toepassingen. Lees meer
Donderdag 19 mei verhuisbericht
nieuw adres grondbank emmen Bartho;lomeus diasstraat 8 in Emmen Lees meer
Maandag 15 februari verhuis bericht
nieuw adres Grondbank Emmen Bartholomeus Diasstraat 8 Lees meer
Wist u dat

Kleemzand Intenational een 6x6 containerauto met 16 ton meter autolaadkraan heeft aangeschaft zodat wij nog betere service kunnen bieden aan onze klanten