Granulaten

Kleemzand International BV maakt verschillende mengproducten, afhankelijk van de beschikbare basisgrondstoffen die verwerkt moeten worden. Als mengspecialist verwerken wij civieltechnische ongeschikte gronden tot civieltechnische herbruikbare gronden. Naast gronden verwerkt Kleemzand International BV ook vrijgekomen granulaten en reststromen tot hoogwaardige bouwstoffen voor onze opdrachtgevers.

AGRAC

Kleemzand International BV verwerkt granulaat onder andere tot AGRAC. Dit is een mix van asfaltgranulaat, zand, water en cement. AGRAC wordt opnieuw toegepast in de wegenbouw als fundering onder een asfaltlaag. Op de fundering wordt een dunne laag asfalt aangebracht waarmee een asfaltweg ontstaat van hoogwaardige kwaliteit. Met de toepassing van AGRAC als funderingsmateriaal bij nieuwe wegen, wordt de dikte van de aan te brengen bovenliggende verhardingslaag zeer beperkt.

Mengranulaat - Hydraulisch Mengranulaat

Repac is een mengsel van gebroken bakstenen en beton. Repac kan tevens worden gebruikt als funderingsmateriaal onder wegen of onder grind. Repac is een hydraulisch menggranulaat, waaraan een stabilisator is toegevoegd. Het menggranulaat wordt verwerkt tot een korrelmix. Deze korrelmix voldoet aan vastgestelde normen in het Besluit Bodemkwaliteit. Hiermee heeft het mengsel een hoge constructieve waarde waardoor het toepasbaar is bij relatief zwaar belaste wegen.

Nieuws / actueel
Nieuwe zeef! Maandag 28 januari Nieuwe zeef!
Kleemzand International BV neemt nieuwe zeef in ontvangst! Deze McCloskey R155 is een robuuste zeefmachine, ontworpen voor de meeste zware toepassingen. Lees meer
Donderdag 19 mei verhuisbericht
nieuw adres grondbank emmen Bartho;lomeus diasstraat 8 in Emmen Lees meer
Maandag 15 februari verhuis bericht
nieuw adres Grondbank Emmen Bartholomeus Diasstraat 8 Lees meer
Wist u dat

Wij verschillende ongeschikte grondsoorten verwerken tot bruikbare bouwstof? Dit doen wij door het toevoegen en mengen van kleine hoeveelheden bindmiddel.