Grondbank Emmen

Inname en verkoop van grond vindt plaats bij de grondbank Emmen. Heeft u een partij grond over na een verbouwing, nieuwbouw of tuinaanleg of heeft u een partij grond uit andere projecten? Grondbank Emmen van Kleemzand International BV neemt vrijkomende grond, zand of leem in zonder dat de in te nemen grond expliciet hoeft te worden voorzien van een kwaliteitskeuringen wij verzorgen afvalstroomnummers, transportdocumenten en melding indien nodig. Grond die bij ons binnen komt wordt volgens wettelijk gestelde eisen ingenomen,  samengevoegd, bewerkt en weer afgezet met grondbewijs en bijbehorende administratie. Wij zijn door de overheid gecertificeerd om deze grondstromen in te nemen, te registreren en coördineren.

Kleemzand International BV kan de grond ook voor u afvoeren naar de grondbank,met onze eigen 6x6 containerauto met autolaadkraan. Het groote voordeel van deze vrachtauto is dat deze zichzelf kan laden met de grijperbak zodat voor geringe hoeveelheden grond geen extra kraan of shovel hoeft te worden ingezet voor het laden.

Inname

Voor de inname van gronden en granulaten kunt u bij de grondbank in Emmen terecht. 

Verkoop

De grondbank van Kleemzand International BV richt zich tevens op de verkoop van verschillende soorten grond.                                                  

Verkoop zand
Grondbank Emmen levert diverse zandsoorten als vulzand , straatzand , metselzand , voegzand , vloerenzand , grindzand , betonzand. tevens bestaant de mogelijkheid tot het leveren van big bags met de gewenste zand soort. Berekenen van de benodigde hoeveelheid Lengte X breedte X hoogte X 1,25 = totaal benodigde m3.

Verkoop teelaarde / tuinaarde
De teelaarde die verkrijgbaar is bij de grondbank in Emmen, voldoet aan de vereisten conform het besluit bodemkwaliteit. De teelaarde is gezeefd op 20mm en daardoor vrij van grover puin,takken, en overige bodemvreemde materialen. beschikt over uitstekend humeus percentage en kan uitstekend worden toegepast voor ophoging van tuin en plant borders, voor grondverbetering op locaties waar sprake is van een slechte of zanderige bodemstructuur.

De teelaarde wordt door de grondbank Emmen geleverd onder komo productcertificaat en voldoet aan de gestelde toepassingseisen conform de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Emmen. tevens kunnen wij voor u de verplichte toepassings melding verrichten bij het agentschap nl indien de toe te passen partij groter is dan 50m3

 

 

 

 

Nieuws / actueel
Nieuwe zeef! Maandag 28 januari Nieuwe zeef!
Kleemzand International BV neemt nieuwe zeef in ontvangst! Deze McCloskey R155 is een robuuste zeefmachine, ontworpen voor de meeste zware toepassingen. Lees meer
Donderdag 19 mei verhuisbericht
nieuw adres grondbank emmen Bartho;lomeus diasstraat 8 in Emmen Lees meer
Maandag 15 februari verhuis bericht
nieuw adres Grondbank Emmen Bartholomeus Diasstraat 8 Lees meer
Wist u dat

Kleemzand Intenational een 6x6 containerauto met 16 ton meter autolaadkraan heeft aangeschaft zodat wij nog betere service kunnen bieden aan onze klanten