CIRCULAIR

DE MOBIELE MENGINSTALLATIE

U wilt maatschappelijk verantwoord en duurzaam bouwen en ondernemen? Kleemzand verbetert samen met u de kwaliteit van bestaande ondergeschikte leem en gronden met kalk en/of cement waardoor het opnieuw toegepast kan worden in wegenbouw, overige infrastructurele werken en diverse bouwwerkzaamheden.

Kleemzand beschikt over een veelzijdig machinepark. Onze specialisten en machines bieden het gewenste doel en een passende en duurzame oplossing.

DUURZAAM

HERGEBRUIKEN VAN ECOLOGISCHE BODEM

Grondverbetering en grondstabilisatie worden uitgevoerd met behulp van een mobiele menginstallatie, die op locatie wordt geïnstalleerd. De mobiele menginstallatie verwerkt tevens granulaten en secundaire grondstoffen tot hoogwaardige bouwstoffen, voor toepassing in de bouw en infrastructuur. Alle mogelijke stabilisaties en mengprocessen kunnen met de menginstallaties van Kleemzand International BV worden verwezenlijkt. Niet alleen op milieutechnisch gebied biedt stabilisatie of verbetering verschillende voordelen, ook is het economischer voordeliger:

  • Geen aankoopkosten voor zand

  • Reductie van het te storten volume

  • Reductie van transport

  • Veelal goedkoper dan de klassieke verwerkingsmethode

MOBIEL INZETBAAR

STABILISATIE & VERBETERING

Met deze mobiele menginstallaties is Kleemzand inzetbaar voor grondstabilisatie of grondverbetering op locatie. De menginstallaties kunnen worden voorzien van speciale uitbreidingsmodules, zoals verschillende vultrechters, bindmiddelsilo’s en vloeistof-doseringen zodat volgens receptuur, uit tal van verschillende stromen, op gecontroleerde wijze een hoogwaardige bouwstof als eindproduct ontstaat. Kleemzand biedt innovatieve oplossingen voor alle te mengen stromen en gronden.

MOBIELE MENGINSTALLATIE

MIX IN PLANT

De mobiele menginstallatie is voorzien van een bunker met een speciaal zeefrek, waarmee grote stukken puin en/of ander afval eerst worden gescheiden van de rest, zodat deze niet in het productieproces terecht komen. Via de weegband, die het product constant weegt door middel van weegcellen, wordt de overige grond of granulaat richting de mengkamer gevoerd. De weegcellen staan in contact met de procescomputer, die het gewicht constant registreert en berekent volgens vastgesteld receptuur. Eenmaal in de mengkamer, wordt de grond krachtig en stofvrij gemengd met het bindmiddel tot een homogeen eindproduct. De capaciteit en de verblijfsduur in de mengkamer is afhankelijk van het te verwerken product.

REALTIME MONITORING TIJDENS HET PRODUCTIEPROCES

De mobiele menginstallatie beschikt over een tweedimensionaal touchscreen scherm waarmee het proces “real time” wordt gevolgd door de operator. Daarnaast voert de procescomputer voortdurend berekeningen uit om te kijken of het productieproces volgens receptuur verloopt. Bij schommelingen stelt de procescomputer de installatie automatisch bij en wordt de machineoperator door middel van signalen ingelicht. Tevens biedt de mobiele menginstallatie de mogelijkheid om recepten, uurproducties en toevoegingspercentages handmatig te wijzigen tijdens het proces.

GRANULATEN

MENGPRODUCTEN

Kleemzand maakt verschillende mengproducten, afhankelijk van de beschikbare basisgrondstoffen die verwerkt moeten worden. Als mengspecialist verwerken wij civieltechnische ongeschikte gronden tot civieltechnische herbruikbare gronden. Naast gronden verwerkt Kleemzand ook vrijgekomen granulaten en reststromen tot hoogwaardige bouwstoffen voor onze opdrachtgevers.

AGRAC

Kleemzand verwerkt granulaat onder andere tot AGRAC. Dit is een mix van asfaltgranulaat, zand, water en cement. AGRAC wordt opnieuw toegepast in de wegenbouw als fundering onder een asfaltlaag. Op de fundering wordt een dunne laag asfalt aangebracht waarmee een asfaltweg ontstaat van hoogwaardige kwaliteit. Met de toepassing van AGRAC als funderingsmateriaal bij nieuwe wegen, wordt de dikte van de aan te brengen bovenliggende verhardingslaag  zeer beperkt.

Mengranulaat – Hydraulisch Mengranulaat

Repac is een mengsel van gebroken bakstenen en beton. Repac kan tevens worden gebruikt als funderingsmateriaal onder wegen of onder grind. Repac is een hydraulisch menggranulaat, waaraan een stabilisator is toegevoegd. Het menggranulaat wordt verwerkt tot een korrelmix. Deze korrelmix voldoet aan vastgestelde normen in het Besluit Bodemkwaliteit. Hiermee heeft het mengsel een hoge constructieve waarde waardoor het toepasbaar is bij relatief zwaar belaste wegen.

RESEARCH EN RECEPTUUR

CONTROLE TIJDENS HET MENGPROCES

Tijdens het proces van stabilisatie staat de productie onder voortdurende controle. De controle wordt uitgevoerd met behulp van een geavanceerd computersysteem en met behulp van het mobiele laboratorium op locatie van de productie. Door het afnemen van diverse monsters wordt de kwaliteit van het te verwezenlijken eindproduct gecontroleerd en gewaarborgd. Naast de controles die Kleemzand in eigen beheer uitvoert, worden er monsters aangeboden aan een onafhankelijk laboratorium.

Ook na de productie wordt het eindproduct door een onafhankelijk laboratorium gecontroleerd, die bij goedkeuring de geproduceerde partij vrijgeeft voor hergebruik. Als laatste stap bij een opdracht wordt het afgeronde productieproces nagelopen. Er wordt bekeken of de beoogde resultaten zijn behaald en er wordt gekeken hoe de werkzaamheden voor toekomstige opdrachten kunnen worden geoptimaliseerd.