DE GRONDBANK

MEER DAN INZAMELEN

Als erkend verwerker en bodem-intermediar maken wij jouw projecten succesvol! Grondbank Emmen is meer dan inzamelen! Vandaag de dag staan duurzaamheid en circulariteit hoog op de agenda van zowel politiek als bedrijven. Laten we niet verspillen maar grondstoffen toepassen op duurzame wijze! Advies nodig over de samenstelling van de grond of een specifieke samenstelling nodig?

DUURZAAM

HERGEBRUIKEN VAN ECOLOGISCHE BODEM

Inname en verkoop van gronden, als erkend verwerker.

  • Acceptatie ongekeurde grond
  • Inname en reinigen verontreinigde grond

  • Samenvoegen deelstromen

  • Mengen en toevoegen tot hoogwaardig toepasbare partijen

  • Bemiddelen en toepassen van grondstromen binnen ons brede netwerk

KWALITEITSBORGING EN ADVIES

LOGISTIEK, ADMINISTRATIE & KWALITEIT

Met de jarenlange ervaring vanuit de grondbank en wet regelgeving rondom grondstromen zijn wij in staat om heel gericht advies te geven over hoe om te gaan met grondstromen binnen projecten. In het voortraject denken wij mee over hoe grondstromen toe te passen op een zo duurzaam mogelijke manier. Tijdens uitvoering van projecten kunnen wij vanuit de BRL 9335-1 depotbeheer uitvoeren en zorgen voor de juiste registraties.

SPECIALS

OP MAAT GEPRODUCEERDE GRONDSTOFFEN

Grond nodig met een specifieke samenstelling? Weinig of juist veel organische stof, bepaalde zuurgraad of andere eisen? Neem contact met ons op over de mogelijkheden.