ADVIES

KANSEN LIGGEN IN HET VOORTRAJECT

Vaak worden mogelijkheden en kansen onbenut gelaten door in het voortraject deze aspecten onvoldoende inzichtelijk te maken. Door samen aan tafel te gaan en kennis te delen ontstaan vaak duurzame oplossingen en mogelijkheden voor het toepassen van grondstromen binnen projecten. Door hier op de juiste manier op in te spelen en vroegtijdig over in gesprek te gaan besparen we hiermee onnodige transportbewegingen en verspilling van grondstromen. Kleemzand denkt graag mee en geeft hierin advies aan de opdrachtgever.

MOGELIJKHEDEN

FACILITEREN VAN KENNIS EN KUNDE

Met de aanwezige expertise en ervaring kunnen we de opdrachtgever faciliteren in:

  • Vooronderzoek en in kaart brengen van projectlocaties

  • Uitvoeren van monsternames

  • advies over samenvoegen van grondstromen en toepassingen

  • depotbeheer op locatie en registraties van de grondstromen

  • Advies over toepassingsmogelijkheden vrijkomende grondstromen

  • mogelijkheid voor tijdelijke opslag en beheer